Kontakt

Centrum pre vedu a výskum, s.r.o.
935 32 Kalná nad Hronom
Mochovce 6

IČO: 36 856 738
DIČ: 2022534074

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 28209/N
Bankové spojenie: Citibank Slovakia 2010860118/8130, IBAN SK06 8130 0000 0020 1086 0118

Konateľ: Ing. Pavel Janík
Konateľ a technický riaditeľ: Ing. Ján Borák

Tel.č.: 00421 2 5866 3635
E-mail: info@cvv.sk