Zdroje financovania VaV

  • Prevádzkový rozpočet SE = Zdroje Slovenských elektrárni, vyčlenené pre existujúce projekty, ktoré budú preinvestované na konkrétne riešenie problémov a priamu podporu vedecko-výskumných aktivít.
  • Štátna podpora, EU granty = snaha dosiahnuť úroveň VaV na Slovenskú obdobnú s úrovňou západných krajín. Tento cieľ je možný len s podporou štátu a rôznych podporných systémov – štrukturálne fondy, siedmy rámcový program ako hlavný nástroj EÚ na financovanie výskumu v Európe, program Euratom a iné. :: V súčasnosti spolupracujeme na projekte “Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení” spolufinancovaný s fondov EU (viac info. – projekt s fondov EU).::