Projekty z EU

Projekt: „Výskumno vývojové centrum v oblasti zvyšovania bezpečnosti kľúčových energetických zariadení v SR"

Základné info. o projekte:
• Projekt je spolufinancovaný so štrukturálnych fondov EU, operačného programu Veda a inovácie, OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02
• Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná dňa 6.7.2017
• Realizácia projektu 8/2017 – 6/2022
• Spolu NFP (priame a nepriame výdavky) za Žiadateľa a Partnerov 6 935 644 € → podiel CVV = 1 577 677 €
Spolupráca
• žiadateľ: Centrum pre Vedu a Výskum, s.r.o.
• akademický partner: Slovenská Technická Univerzita (FEI, SjF)
• priemyselný partner: Výskumný Ústav Zváračský – Priemyselný inštitút

Projekt: „Centrum priemyselného výskumu prevádzkovej životnosti vybraných komponentov energetických zariadení“

Základné info. o projekte

  • Projekt je spolufinancovaný so štrukturálnych fondov EU, operačného programu Veda a Výskum, prioritná os č. 4
  • Projekt bol schválený 4.5.2012
  • Realizácia projektu 5/2012 – 4/2014 (30 mesiacov)
  • Celkové výdavky projektu 2 317 367 € → podiel CVV = 735 619 € s čoho dotácia = 478 005 €

Prejsť na celý článok