Súhrnná správu za oblasť meteorológie, klimatológie, hydrológie a radiačného monitoringu

V rámci zákazky „Súhrnná správa za oblasť meteorológie, klimatológie, hydrológie a radiačného monitoringu, ktorú vyhlásila organizácia Centrum pre vedu a výskum, s.r.o. vyhlasujeme verejnú obchodnú súťaž.

Predmet súťaže je vypracovanie „Súhrnnej správy za oblasť meteorológie, klimatológie, hydrológie a radiačného monitoringu“ v rozsahu nasledovných plnení:

  • Súhrnná správa za oblasť meteorológie, klimatológie, hydrológie a radiačného monitoringu pre lokalitu Jaslovské Bohunice
  • Súhrnná správa za oblasť meteorológie, klimatológie, hydrológie a radiačného monitoringu pre lokalitu Mochovce

Súhrnná správa bude slúžiť ako podklad pre „Aktualizáciu meteorologických, hydrologických, radiačných údajov dotknutých kapitol Technickej a Bezpečnostnej správy JE EBO V2, EMO12“ .

Detailný rozsah činnosti je špecifikovaný v technickej špecifikácií – Aktualizácia meteorologických, hydrologických, radiačných údajov a spracovanie súhrnnej správy pre lokalitu Jaslovské Bohunice a Mochovce 12 a aktualizácie dotknutých kapitol Technickej a Bezpečnostnej správy JE EBO V2, EMO12.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.